Home > Contact Us
Contact Us
Contact Us
ADD: No.63 Juli xincun, Fuyang District, Hangzhou City, ZHejiang Province, China(mainland)
Contacts:Fred Lee
Skype: czysonic
E-MAIL: czysonic@hotmail.com

Hangzhou Zhenyuan Ultrasonic Equipment Co.,Ltd.

Addresss:No.63 Juli xincun, Fuyang District, Hangzhou City, ZHejiang Province, China(mainland)

       Contacts:Fred Lee

Skype: czysonic

Email:czysonic@hotmail.com


Contacts:Fred Lee

Skype: czysonic@hotmail.com


Contacts:Andy

Skype: czysonic@hotmail.com